Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

In de gemeente Alkmaar zijn een aantal gebieden aangewezen waar bij het parkeren van een voertuig parkeerbelasting moet worden betaald. De hoogte van de parkeerbelasting is afhankelijk van de parkeerzone en de parkeertijd. Als bij controle blijkt dat geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt het uurtarief, dit inclusief kosten, door middel van een naheffingsaanslag in rekening gebracht. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2023 vastgesteld op een bedrag van € 66,50. Als de opgelegde naheffingsaanslag niet direct betaald wordt, wordt nadien een duplicaat naheffingsaanslag toegezonden. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding.

Voor meer informatie over parkeren in Alkmaar kunt u hier (externe link) terecht.

Tarieven 2023

Er gelden voor het belastingjaar 2023 verschillende tarieven voor het straatparkeren, parkeervergunningen, parkeergarages en garagevergunning. De actuele tarieven kunt u vinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2023 (moet nog gepubliceerd worden).

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.