Gemeentebelastingen Alkmaar

Als inwoner van de gemeente Alkmaar krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen.

 
Cocensus verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belastingaanslagen. U vindt  op deze website een overzicht en informatie over de aanslagen. Ook kunt u hier het taxatieverslag, de WOZ-beschikking en uw aanslagbiljet raadplegen of digitaal bezwaar indienen. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 072. 

Waarom gemeentelijke belastingen?

U maakt gebruik van gemeentelijke voorzieningen: de straat, de openbare verlichting, het riool, de afvalinzameling en meer. Deze voorzieningen kosten de gemeente geld. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Openbaarheid WOZ-waarde woningen

Per 1 oktober is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Omdat de gemeente Alkmaar op deze landelijke voorziening is aangesloten, is de WOZ-waarde raadpleegbaar in het 'WOZ-waarde loket'. In het WOZ-waarde loket kunnen de WOZ-waarden van alle woningen binnen de gemeente worden geraadpleegd. De openbaarheid beperkt zich tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarden van woningen. WOZ-waarden worden niet massaal verstrekt.

Uw aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen?

Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente, maar ook van Cocensus (verzorgt voor de gemeente Alkmaar de gemeentelijke belastingen), de Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank en het UWV digitaal kunt ontvangen. Ga naar mijnoverheid.nl om u te registreren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw eerstvolgende aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal. Laat hiervoor dan wel de GR Cocensus bij het onderdeel Samenwerkingsverbanden, aangevinkt staan.

U kunt hier een algemeen informatiefilmpje over MijnOverheid bekijken. Ervaar het zelf en activeer uw account met uw DigiD op mijn.overheid.nl. Na het activeren van uw account kunt u direct gebruik maken van de diverse diensten zoals de Berichtenbox, Persoonlijke gegevens en Lopende Zaken. Heeft u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via digid.nl/aanvragen

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Met ingang van 2016 sturen gemeenten WOZ-beschikkingen ook aan huurders van woningen. Dit hangt samen met de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt daarbij een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl

NIEUW: Toeristenbelasting 2017

Met ingang van het belastingjaar 2017 geldt een geharmoniseerde verordening toeristenbelasting voor de gehele gemeente Alkmaar. Hiermee komt een eind aan de door de fusie ontstane situatie dat er in Graft-De Rijp en in Schermer twee verschillende tarieven toeristenbelasting worden geheven en in Alkmaar geen sprake is van toeristenbelasting. Meer informatie over toeristenbelasting 2017.

Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of over uw belastingaanslag? U vindt antwoorden en meer informatie bij de opgenomen tabbladen met vragen. Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer uitleg? Dan kunt u per mail of telefonisch contact opnemen.