Gemeente Alkmaar

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Alkmaar krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Alkmaar uit.

Contactgegevens belastingen gemeente Alkmaar

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen en u vindt deze niet bij de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen. 

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Alkmaar raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

Betalen van gemeentelijke belastingen

31 oktober 2018

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen betaalt door middel van een eigen (digitale) bankoverschrijving zonder daarbij het betalingskenmerk van de aanslag (4x4 cijfers) te vermelden, dan kan dit leiden tot problemen bij de verwerking. Dit is helaas het gevolg van de vernieuwde privacywetgeving (de AVG) waardoor banken bij betalingen op het rekeningsafschrift geen adresgegevens meer vermelden.

Laatste Nieuws

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

23 februari 2018

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.