Nieuws artikelen

Gemeente Alkmaar
23 februari 2018

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.

15 december 2017

Lokale lastenmeter

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2018 uitrekenen.