Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2020 gelden de volgende tarieven:

  • per perceel € 145,35 per jaar;
  • ingeval van een perceel met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², bedraagt de rioolheffing € 36,33 per jaar.

Het tarief bij het machinaal lozen van water bedraagt:

  • als minder dan 150 m³ per dag wordt geloosd, € 20,32;
  • als 150 m³ of meer per dag wordt geloosd, € 20,32 vermeerderd met € 6,73 per dag voor iedere 25 m³ of gedeelte hiervan dat per dag boven de 150 m³ wordt geloosd.