Betalen van gemeentelijke belastingen

31 oktober 2018

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen betaalt door middel van een eigen (digitale) bankoverschrijving zonder daarbij het betalingskenmerk van de aanslag (4x4 cijfers) te vermelden, dan kan dit leiden tot problemen bij de verwerking. Dit is helaas het gevolg van de vernieuwde privacywetgeving (de AVG) waardoor banken bij betalingen op het rekeningsafschrift geen adresgegevens meer vermelden.

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

23 februari 2018

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.

Lokale lastenmeter

15 december 2017

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.