Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Wie betaalt de rioolheffing?

U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.

Tarieven 2023

 • per perceel € 164,60 per jaar;
 • ingeval van een perceel met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², bedraagt de rioolheffing € 41,14 per jaar.

Het tarief bij het machinaal lozen van water bedraagt:

 • als minder dan 150 m³ per dag wordt geloosd, € 23,01;
 • als 150 m³ of meer per dag wordt geloosd, € 23,01 vermeerderd met € 7,62 per dag voor iedere 25 m³ of gedeelte hiervan dat per dag boven de 150 m³ wordt geloosd.

Verkoop

De rioolheffing is een zogenaamde tijdstipheffing. Dit betekent dat de situatie op 1 januari bepalend is voor het gehele belastingjaar. Met een verkoop in de loop van het jaar zal bij de rioolheffing daarom geen rekening worden gehouden. Meestal zal er bij verkoop een verrekening bij de notaris plaatsvinden.

Verzoek om kwijtschelding

Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen,dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

 • Voor het belastingjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

  • per perceel € 164,60 per jaar;
  • ingeval van een perceel met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², bedraagt de rioolheffing € 41,14 per jaar.

  Het tarief bij het machinaal lozen van water bedraagt:

  • als minder dan 150 m³ per dag wordt geloosd, € 23,01;
  • als 150 m³ of meer per dag wordt geloosd, € 23,01 vermeerderd met € 7,62 per dag voor iedere 25 m³ of gedeelte hiervan dat per dag boven de 150 m³ wordt geloosd.

 • De peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolheffing is 1 januari van het belastingjaar. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het jaar zal daarom niet kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

 • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Omdat de rioolheffing een eigenarenbelasting betreft heeft u bij verhuizing geen recht op een tussentijdse aanpassing van uw aanslag rioolheffing.

 • Ja. Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

 • U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.