Toeristenbelasting

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Alkmaar tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Per 1 januari 2017 geldt een geharmoniseerde verordening toeristenbelasting voor de gehele gemeente Alkmaar. Hiermee komt een eind aan de door de fusie ontstane situatie dat er in Graft-De Rijp en in Schermer twee verschillende tarieven toeristenbelasting worden geheven en in Alkmaar geen sprake is van een toeristenbelasting. Onderstaand treft u nadere informatie over de toeristenbelasting.

Voor wie?

Voor personen die overnachten in de gemeente Alkmaar en niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie van de gemeente Alkmaar, wordt toeristenbelasting geheven. Belastingplichting is degene die gelegenheid biedt tot het houden van overnachtingen in de volgende gelegenheden: hotels, pensions, vakantie- en mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatige verhuurde ruimten of vaste standplaatsen. Het bedrag van de toeristenbelasting mag in de overnachtingsprijs worden inbegrepen. Gaat u gelegenheid bieden tot overnachten (hotel, pension, jeugdherberg, camping, B&B, Airbnb of Wimdu) dan moet u zich ten behoeve van de toeristenbelasting via het aanmeldingsformulier aanmelden. Het is ook mogelijk de aanmelding digitaal te verzorgen.

Particuliere vakantieverhuur via o.a. Airbnb

Biedt u een woning of logies aan via verhuurwebsites als Airbnb of Wimdu? Ook dan bent u verplicht toeristenbelasting af te dragen over het aantal betaalde overnachtingen. Op het moment dat u start met het aanbieden van particuliere (vakantie)verhuur dient u zich ook voor de toeristenbelasting aan te melden.

Nachtregister

Voor de berekening van de toeristenbelasting is de belastingplichtige/ondernemer verplicht een administratie bij te houden ten aanzien van het verblijf (dit is het aantal overnachtingen) van gasten. Het register (zie voorbeeld)) moet tenminste de volgende klantgegevens bevatten:

  • naam en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van aankomst en datum van vertrek
  • het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

Tarieven

  • € 1,28 per persoon per nacht voor een overnachting op een camping;
  • € 1,28 per persoon per nacht, indien er overnacht wordt in een verblijfsaccomodatie voor de zorgbehoevende toerist (anders dan bedoeld onder artikel 4.1);
  • € 2,56 per persoon per nacht voor een overnachting in een accommodatie anders dan een camping.

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen toeristenbelastingen betaald te worden. 

Aangifte

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet. Dit aangiftebiljet vult u in en stuurt u met een kopie van het nachtverblijfregister weer op. De gemeente zal uw aangifte controleren en daarmee de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vaststellen. Ook is het mogelijk om de aangifte digitaal te verzorgen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.