Minder hoge vergoeding NCNP bureaus

Minder hoge vergoeding voor ‘no cure no pay-bureaus’ bij bezwaar WOZ-waarde

De Tweede Kamer wil paal en perk stellen aan het uitbetaald krijgen van de hoge proceskosten door ‘no cure no pay-bureaus’. Deze vergoeding ontvangen bureaus van gemeenten als zij namens een inwoner een WOZ-bezwaar indienen en dit bezwaar wordt toegekend.

Vergoedingen
Eind oktober is het wetsvoorstel 'Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm' aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat 'no cure no pay-bureaus' minder hoge vergoedingen ontvangen wanneer zij bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking. 

Bezwaar maken

Wie het niet eens is met de WOZ-waarde van zijn huis of bedrijf kan bezwaar maken. Dit kan op een eenvoudige manier via het digitaal loket en is altijd gratis. Maar dit gebeurt ook via gespecialiseerde bureaus. De afgelopen jaren maakten deze zogenaamde WOZ-bureaus op basis van ‘no cure no pay’ flink reclame met het gratis aanbieden van hun diensten. Zij verdienen uiteindelijk aan de proceskosten als een bezwaar wordt toegekend.

Hoge kosten
Deze hoge proceskosten, moeten door gemeenten worden betaald. Daar wil de Tweede kamer nu paal en perk aan stellen. Want uiteindelijk is een bezwaar indienen via een ‘no cure no  pay-bureau’ niet gratis. Indirect betaal je als inwoner mee aan de kosten via de gemeentelijke belastingen. Het nieuwe wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste kamer worden goedgekeurd. Als die akkoord is, treedt de nieuwe wet vanaf 1 januari 2024 in werking.

Bewustwording
Wie vanaf 2024 een bezwaar indient via een ‘no cure no pay-bureau’ en in het gelijk wordt gesteld, krijgt de vergoeding voor proceskosten rechtstreeks op zijn rekening gestort en moet dan zelf het bureau betalen. Dit is om de bewustwording van de hoge kosten waar gemeenten voor opdraaien te vergroten. Lees meer over de nieuwe wet.