Nieuws artikelen

Gemeente Alkmaar

Dwangbevelen

Dwangbevelen 2017 worden op 1 juli per post verzonden.

Betaling van de aanslagen belastingjaar 2017, verzonden eind februari 2017, had uiterlijk op 30 april moeten plaatsvinden. Ingeval de betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden, zijn in mei de daarop volgende aanmaningen verzonden. Hierbij werd de gelegenheid geboden om alsnog binnen een termijn van twee weken het openstaande bedrag te betalen. Is de betaling nog steeds uitgebleven dan worden 1 juli de dwangbevelen per post verzonden.