Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Alkmaar

 U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Raadplegen van:

Bezwaar maken tegen de:

Aanvragen van:

Aangifte

Aanpassen van:

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen en u vindt deze niet bij de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen. 

Bezoekadres:

Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar

Telefonisch

14 072 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

E-mail:

post@alkmaar.nl

Het indienen van een bezwaarschrift

U kunt digitaal bezwaar indienen.

Schriftelijk naar postadres; de Inspecteur Belastingen Postbus 16, 1960 AA Heemskerk.

Betalingsregeling

Is de betaaltermijn inmiddels verstreken en lukt het niet om te betalen dan kunt u mogelijk een betalingsregeling afspreken.

Informatie over kwijtschelding en invordering (incl. aanmaning en dwangbevel)

telefonisch: 023-55 63 400 (keuze 1)
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.